NRI-NRT

జల్సా చేయనున్న ట్రైవ్యాలీ తెలుగు సంఘం

Telugu Association Of Trivalley 2020 New Year Celebrations - Jalsa-జల్సా చేయనున్న ట్రైవ్యాలీ తెలుగు సంఘం

తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ ట్రైవ్యాలీ ఆధ్వయ్రంలో కాలిఫోర్నియాలో నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర వేడుకలు “జల్సా” పేరిట నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు దిగువ చూడవచ్చు.