Politics

సెప్టెంబరు 17న EAMCET

సెప్టెంబరు 17న EAMCET

ఏ పి లో ప్రవేశ పరీక్షల తేదీలు ప్రకటించిన విద్యా శాఖ మంత్రి ఆదిములపు సురేష్

సెప్టెంబర్ 17 నుండి ఎంసెట్

17 నుండి 25 వరకు ఎంసెట్

సెప్టెంబర్ 14 న ఈ సెట్

సెప్టెంబర్ 10, 11 న ఐ సెట్

ఏ పి జి ఈ సెట్ సెప్టెంబర్ 28,29,30

ఎడ్ సెట్ (ఉదయం), లా సెట్ (మధ్యాహ్నం) అక్టోబర్ 1

అక్టోబర్ 2 నుంచి 5 వరకు ఏపీపీఈ సెట్