Devotional

అప్సరసల పుట్టుక వెనుక కూడా ఒక కథ ఉంది…!!

అప్సరసల పుట్టుక వెనుక కూడా ఒక కథ ఉంది…!!

🌿బ్రహ్మ పిరుదులనుండి పుట్టిన రాక్షసులు వెంటపడితే విష్ణుమూర్తి ఊపాయంతో బ్రహ్మ తన శరీరాన్ని విడిచి పెట్టాడట.

🌸అప్పుడే తన చేతిని సంతోషంతో వాసన చూసుకున్నాడట. అప్పుడు గంధర్వులూ అప్సరసలూ పుట్టారట.

🌿 అలాగే క్షీర సముద్రాన్ని చిలుకుతున్నప్పుడు అప్సరసలు పుట్టారని కూడా చెపుతారు!

🌸ఈ అప్సరసలందరూ దేవలోకంలో ఇంద్రుని కొలువులో ఉండి ఆడిపాడి దేవతలకు ఆనందాన్ని అందించేవారు.

🌿 ఎవరు తపస్సు చేసినా ఎసరు తన సింహాసనానికి వస్తుందేమోనని భయపడి అప్సరసలను ఆటంకపరచమని పంపేవాడు ఇంద్రుడు. వీరంతా పెళ్ళికాని వారే. దేవకన్యలే!

🌸🌿 రంభ 🌿🌸

🌸అప్సరసల్లో ఒక అప్సరస. రంభకు నలకుభేరుడంటే మక్కువ ఎక్కువ. అతని అంతఃపురానికి వెళ్తూవుంటే రావణుడు చూసాడు.

🌿ఆపాడు బలాత్కారం చేయబోతే తప్పించుకుంది. నలకుభేరునికి చెప్పింది. అతడు రావణుని శపించాడు. పర స్త్రీలను బలాత్కరిస్తే నీ తల వెయ్యి ముక్కలవుతుంది అన్నాడు.

🌸అయితే రంభ ఆ తరువాత అంతకన్నా పెద్ద ప్రమాదంలో ఇరుక్కుంది. ఇంద్రుని ఆనతి మీద విశ్వామిత్రుని తపోభంగం చెయ్యాలని భయపడుతూనే వెళ్ళింది.

🌿 భయపడినంతా జరిగింది పదివేల సంవత్సరాలు శిలవై ఉండమని విశ్వామిత్రుడు శపించాడట!

🌸🌿ఊర్వశి 🌿🌸

🌸ఒకసారి నరనారాయణుల తపోభంగం చేయడానికి ఇంద్రుడు అప్సరసలను పంపించాడట. వారు ఆడిపాడి ఆటంకం చేసారట.

🌿దృష్టి మరల్చబోయారట. తమ అందంతో అన్నీ సాధ్యమనుకున్నారట.
అప్పుడు నారాయణుడు, తన ఊరువు (తొడ)ను గోరుతో గీసాడట.

🌸అప్సరసల అందాన్ని తలదన్నే అందంతో పుట్టిందట. అలా ఊరువు నుండి పుట్టింది కాబట్టి ఊర్వశి అయ్యిందట!

🌿అలాగే ఎండా వానా ఎదురయ్యాయట ఓసారి… అదే సూర్యుడు, వరుణుడు ఊర్వశిని చూసారట. తేజస్సు జారగా వారికి పుట్టిన వాళ్ళే వశిష్ట, అగస్త్యులు!

🌸అయితే వరుణునితో కలిసినందుకు భంగపడిన సూర్యుడు భూలోకం వెళ్ళి పురూరవునికి భార్యగా పుట్టమని శపించాడట! అందుకే ఊర్వశి పురూరవునితో సంసారం చేసి ధీమంతుడు, ఆయువు, శతాయువు, ధృడాయువు అనే కొడుకుల్ని కూడా కన్నదట!

🌿భారతంలోనూ ఊర్వశి ప్రస్థావన ఉంది. ఊర్వశి వలచి వస్తే అర్జునుడు పురూరవుని భార్యగా గుర్తుచేసి తనకు తల్లి వంటిదానవని చెపితే – షండుడు (నపుంసకుడు/పేడి) కమ్మని శపిస్తుంది!

🌸🌿 మేనక 🌿🌸

🌸కపిలకు పుట్టిన కూతురు. విశ్వామిత్రుని తపోభంగం చేయడానిక మేనకను పంపించాడు. ఇంద్రుని వ్యూహం నెరవేరింది.

🌿అయితే విశ్వామిత్రుని వలన మేనకకు “శకుంతల” పుట్టింది. తర్వాత తిరిగి దేవలోకం చేరింది. విశ్వావసుడనే గంధర్వరాజుతో “ప్రమద్వర”ని కన్నది. ఆ కూతుర్ని కూడా వదిలి వెళ్ళింది.

🌸🌿 తిలోత్తమ 🌿🌸

🌸అంతకన్నా ముందు వృక్షక. ఈశ్వరునికి ప్రదక్షినాలు చేసింది. దేవకార్యం చేసి రమ్మని కోరితే వింది తిరిగింది.

🌿తిరిగిన దిక్కున తిలోత్తమయ్యింది. అంటే బ్రహ్మవరాలు పొందిన సుందోపసుందుల ఆగడాలు మితిమీరడంతో –

🌸విశ్వకర్మను పిలిచి అందాల సుందరిని తయారు చెయ్యమన్నాడు చేసాడు. ఆయస్సు పోసాడు బ్రహ్మ ఆమే తిలోత్తమ అయ్యింది.

🌿 సందోపసుందులు తనకోసం పోటీపడితే ఎవరిని పొడిచి ఎవరుగెలిస్తే తాను వారి సొంతమంది. సందోపసుందులు పొడుచుకు చచ్చారు.

🌸బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో తిలోత్తమ చంద్రుని దగ్గరకు వెళ్తుంటే సాహసికుడు ఆపాడట. వారి చెట్టా పట్టాల వల్ల ఆనందపు అరుపుల వల్ల దుర్వాసుని తపోభంగం జరిగి తిలోత్తమ శాపానికి లోనయిందట.

🌿బాణాసురుడి కూతురుగా రాక్షసిగా పుట్టిందట. కృష్ణుని మనవణ్ణి పెళ్ళాడి శాప విముక్తమైందట!

🌸అతిలోక సుందరీమణులైన
ఈ రంభ-ఊర్వశి-మేనక-తిలోత్తమలది ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో కథ..!!