“అంజి” మాంత్రికుడు…నిజ జీవితంలో ఓ బిచ్చగాడు

“అంజి” మాంత్రికుడు…నిజ జీవితంలో ఓ బిచ్చగాడు

‘‘ఇక గ్రాఫిక్స్‌ కోసం చిరంజీవి డ్రెస్‌కు మార్కులు పెట్టేవాళ్లం. ఆయన రోజూ అదే డ్రెస్‌వేసుకునే వాళ్లు. కనీసం ఉతకడానికి కూడా ఉండేది కాదు. అలా రెండేళ్లు

Read More