అంతా భయం భయం

అంతా భయం భయం

‘‘సెట్స్‌లో అడుగుపెట్టే ప్రతిసారీ నన్నూ కొన్ని భయాలు వెంటాడుతుంటాయి’’ అంటోంది నాయిక నిత్యా మేనన్‌. ‘ఇన్నేళ్ల సినీ ప్రయాణంలో నటిగా నిత్యను భయపెట్టిన పా

Read More