అందుకే ఆయన అక్కినేని అయ్యారు

అందుకే ఆయన అక్కినేని అయ్యారు

అక్కినేని వారు హైదరాబాద్‌కి మారిన త‌ర్వాత‌, జ‌రిగిన షూటింగ్‌ల‌కి ఇక్క‌డి నుంచే మ‌ద్రాసు వెళ్లేవారు. అక్క‌డ స‌వేరా హోట‌ల్లో ఉండేవారు. స‌వేరా య‌జ‌మాని న

Read More