అనంత కియాలో ఇనుప రాడ్లతో గ్యాంగ్‌వార్

అనంత కియాలో ఇనుప రాడ్లతో గ్యాంగ్‌వార్

అనంతపురం కియా పరిశ్రమలో జూనియర్, సీనియర్ ఉద్యోగుల మధ్య తలెత్తిన వివాదం.. చిలికి చిలికి గాలివానలా మారింది. ఉద్యోగులు ఇనుప రాడ్లతో పరస్పరం తీవ్ర దాడులక

Read More