అనంత పద్మనాభాలయ హక్కులు రాజవంశానివే!

అనంత పద్మనాభాలయ హక్కులు రాజవంశానివే!

కేరళలోని తిరువనంతపురంలో ఉన్న అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయంపై హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం ట్రావెన్ కోర్ రాజవంశస్ధులకే హక్కులు కల్పిస్తూ.. కొద్దిసేపటి క్రితం సు

Read More