అనకాపల్లి మండలంలో వైద్య కళాశాల

అనకాపల్లి మండలంలో వైద్య కళాశాల

అనకాపల్లి మండలం గోల గామ్ గ్రామంలో ఉన్న 32ఎకరాల స్థలాన్ని మెడికల్ కాలేజీ ఏర్పాటు కోసం పరిశీలిస్తున్న ఏపిడిప్యూటీ సీఎం, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నా

Read More