అనాథలకు ఆర్థిక సహకారం అందించిన వల్లేపల్లి శశికాంత్

అనాథలకు ఆర్థిక సహకారం అందించిన వల్లేపల్లి శశికాంత్

తానా చేయూత కార్యక్రమంలో భాగంగా 20మంది అనాథలకు, 10మంది మహిళలకు ఆర్థిక సహకారాన్ని అందించారు. ఈ మొత్తాన్ని వల్లేపల్లి శశికాంత్ అందజేశారు. కార్యక్రమాన్ని

Read More