అనాధాశ్రమాలు ఆలయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తా - TNIతో ఓరుగంటి శ్రీనివాస్ - TANA 2021 Elections - Oruganti Srinivas For TANA Foundation Trustee 2021-25

అనాధాశ్రమాలు ఆలయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తా-TNIతో ఓరుగంటి శ్రీనివాస్

తానా ఫౌండేషన్ ట్రస్టీగా తనను గెలిపిస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వృద్ధ, అనాధాశ్రమాలతో పాటు దీనస్థితిలో ఉన్న ఆలయాల పునరుద్ధరణ చర్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారి

Read More