అన్నీ అమ్మ చిట్కాలే

అన్నీ అమ్మ చిట్కాలే

చిన్నప్పుడు అమ్మ చెప్పిన చిట్కాల్నే ఇప్పటికీ పాటిస్తున్నా అంటోంది తమన్నా. తన సౌందర్యం వెనకనున్న రహస్యం అదే అని చెబుతోందామె. దక్షిణాదిలో అగ్ర కథానాయికగ

Read More