అమరావతి కోసం కదిలిన హ్యూస్టన్-Houston Telugus Support Amaravathi Farmers And Single Capital System

అమరావతి కోసం కదిలిన హ్యూస్టన్

రాజధాని రైతుల ఆందోళనకు మద్దతుగా అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్ర హ్యూస్టన్ నగర ప్రవాసాంధ్రులు తమ సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఏపీలోని 13 జల్లాలకు చెందిన ప్రవాసుల

Read More