అమరావతి రైతులకు కౌలు విడుదల

అమరావతి రైతులకు కౌలు విడుదల

అమరావతి ప్రాంత రైతులకు వార్షిక కౌలు, 2 నెలల పెన్షన్‌ విడుదల వార్షిక కౌలు రూ.158 కోట్లు, 2 నెలల పెన్షన్‌ రూ.9.73 కోట్లు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం భూ

Read More