అమరావతి సామాగ్రి తీసుకెళ్లిపోతున్న కాంట్రాక్టర్లు-తాజావార్తలు

అమరావతి సామాగ్రి తీసుకెళ్లిపోతున్న కాంట్రాక్టర్లు-తాజావార్తలు

* రాజధాని నిర్మాణ సామగ్రి తరలిపోతోంది!,రాజధాని అమరావతి ప్రాంతంలో నిర్మాణాలు ఆగిపోవటంతో గుత్తేదారులు తమ సామగ్రిని తరలించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.,- తుళ్లూ

Read More