అమెజాన్ ద్వారా గంజాయి రవాణా. ఇక 24గంటల పోస్టుమార్టమ్-నేరవార్తలు

అమెజాన్ ద్వారా గంజాయి రవాణా. ఇక 24గంటల పోస్టుమార్టమ్-నేరవార్తలు

* ఎవరైనా వ్యక్తి చనిపోయిన సందర్భంలో మెడికోలీగల్ కేసులన్నింటికీ చట్టప్రకారం పోస్టుమార్టం చేస్తారనే విషయం తెలిసిందే. అయితే, అలాంటి మృతదేహాలకు ఇప్పటివరక

Read More