అమెరికాకు ఇండియా మామిడి ఇస్తే…వాళ్లు చెర్రీలు ఇస్తారు

అమెరికాకు ఇండియా మామిడి ఇస్తే…వాళ్లు చెర్రీలు ఇస్తారు

ఇరు దేశాల మధ్య ఎగుమతి, దిగుమతుల పరిధిలోకి మరిన్ని ఉత్పత్తులను చేర్చడంపై భారత్, అమెరికా దృష్టి సారించాయి. ఈ ప్రయత్నాలు ఫలవంతమైతే భారత్‌ నుంచి అమెరికాకు

Read More