అమెరికాలో భారీ ఆర్థిక సంక్షోభం-వాణిజ్యం

అమెరికాలో భారీ ఆర్థిక సంక్షోభం-వాణిజ్యం

* అమెరికా మరోసారి చరిత్రాత్మక ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి కూరుకుపోయిందని ఆ దేశ కాబోయే ఆర్థిక మంత్రి జానెట్‌ యెల్లెన్‌ తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా స్పందించి చర్యల

Read More