అయిదుగురు హీరోయిన్లతో హారర్ సినిమా

అయిదుగురు హీరోయిన్లతో హారర్ సినిమా

సినిమాలో ఒకరు లేదా ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉండటం సాధారణమే. కానీ ఐదుగురు హీరోయిన్లతో ఓ సినిమా రూపొందడం అరుదనే చెప్పాలి. కాజల్‌ అగర్వాల్‌, రెజీనా, రైజా విల్సన

Read More