అయ్యప్ప కోసం 246 మంది మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్

అయ్యప్ప కోసం 246 మంది మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్

ప్రఖ్యాత శబరిమల క్షేత్రంపై కరోనా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఆలయం తెరచిన ప్రతిసారీ వేలాదిగా భక్తులు అయ్యప్పను దర్శించుకునే వారు. కానీ, తాజాగా కేవలం 246 మంద

Read More