అర్ధరాత్రి ఈత

అర్ధరాత్రి ఈత

‘కమర్షియల్‌ సినిమాల్లో నటనకు ఆస్కారమున్న వైవిధ్యమైన పాత్రలు నాకు లభిస్తున్నాయి. ప్రతి సినిమాలో నటిగా నన్ను నేను కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించుకునే అవకాశం ద

Read More