అలా అనండి ప్లీజ్…

అలా అనండి ప్లీజ్…

‘‘ఎవరైనా నన్ను ‘మీరు ప్యాన్‌ ఇండియన్‌ యాక్టర్‌’ అని అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే నటిగా ప్రారంభం అయినప్పుడు ప్యాన్‌ ఇండియా యాక్టర్‌ అనిపించుకోవాలనే ల

Read More