ఆంజనేయ స్వామి మాన్యాలు స్వాహా చేస్తున్న వైకాపా దోపిడీదారులు

ఆంజనేయ స్వామి మాన్యాలు స్వాహా చేస్తున్న వైకాపా దోపిడీదారులు

ఆలయ పూజారులకు కేటాయించిన భూమిని అధికార పార్టీ నాయకుడి అండతో ఆయన ఆనుచరులు దౌర్జన్యంగా సాగు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. దీన్ని అడ్డుకునేందుకు పూజారి భార్య

Read More