ఆటగాడి గొంతు విని కోమా నుండి మెలుకువ

తన స్వరం విని 9 నెలల కోమా నుంచి బయటికొచ్చిన 19 ఏళ్ల ఇలేనియా అనే అమ్మాయిని ఇటలీ మాజీ ఫుట్‌బాల్‌ స్టార్‌ ఫ్రాన్సెస్కో టోటి కలిశాడు. ఫుట్‌బాలర్‌ అయిన ఇలే

Read More