ఆటా ఆధ్వర్యంలో వర్జీనియాలో భారీ వైద్య శిబిరం - ATA To Conduct Huge Health Fair In Virginia

ఆటా ఆధ్వర్యంలో వర్జీనియాలో భారీ వైద్య శిబిరం

అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ (ఆటా) ఆద్వర్యంలో ఆగస్టు 17వ తేదీన వర్జీనియాలోని హేన్దన్ కమ్యునిటీ సెంటరులో భారీ వైద్య శిభిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆటా తదు

Read More