“ఆటా నాదం” పాటల పోటీల విజేతగా ప్రణతి

“ఆటా నాదం” పాటల పోటీల విజేతగా ప్రణతి

అమెరికా తెలుగు సంఘం (ఆటా) “ఆటా నాదం” పాటల పోటీలను ఆన్లైన్ లో జూమ్ ద్వారా నిర్వహించింది. దాదాపుగా 200 మంది గాయని గాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్

Read More