“ఆటా నాదం” పోటీలకు విశేష స్పందన

“ఆటా నాదం” పోటీలకు విశేష స్పందన

అమెరికా తెలుగు సంఘం (ఆటా) “ఆటా నాదం” పాటల పోటీలను అంతర్జాలంలో నిర్వహిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన 200 మంది గాయనీ గాయకులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్న

Read More