“ఆటా” సభలకు భారీ ఏర్పాట్లు

“ఆటా” సభలకు భారీ ఏర్పాట్లు

2020 అమెరికా తెలుగు సంఘం(ఆటా) 16వ ద్వైవార్షిక మహాసభలు కాలిఫోర్నియాలోని లాస్ఏంజిల్స్ యాన్‌హెయిం కన్వెన్షన్ సెంటరులో జులై 3,4,5 తేదీల్లో నిర్వహించేందుకు

Read More