ఆనంద్య్య గ్రామంలో 144 సెక్షన్-నేరవార్తలు

ఆనంద్య్య గ్రామంలో 144 సెక్షన్-నేరవార్తలు

* ఛత్తీస్గఢ్..: కొండగావ్ జిల్లా కేశ్ కాల్ లోని కుఏమారి అటవీ ప్రాంతంలో పోలీసుల విస్తృత కూంబింగ్ నిర్వహిస్తుండగా మావోయిస్టులు తారసపడటంతో, ఒక్కసారిగా ఇరు

Read More