ఆర్టీసీ “గమ్యం” యాప్‌తో లైటు చూపిస్తే బస్సు ఆగుతుంది

ఆర్టీసీ “గమ్యం” యాప్‌తో లైటు చూపిస్తే బస్సు ఆగుతుంది

సాధారణ బస్సులకు కూడా సాంకేతికతను అనుసంధానం చేయాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. సామాన్యులు ప్రయాణించే పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీల రాకపోకల సమాచారాన్ని ఉన్నచ

Read More