ఆవు నెయ్యి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

ఆవు నెయ్యి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

దేశీఆవు పాలు,నెయ్యి ఉపయోగించడం వ‌ల్ల ప్రయోజనాలు. 1. ఆయుర్వేద వైద్య విధానం ప్రకారం - పిల్లల్లో మెదడు పనితీరును చురుకుగాను, జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొంచేదిగాన

Read More