ఆ ప్లాస్టిక్ తిరిగి భక్షిస్తున్నది మనిషే!

ప్లాస్టిక్‌ పర్యావరణానికీ మన ఆరోగ్యానికీ కూడా హానికరం అని తెలిసినా వాడుతూనే ఉన్నాం. పైగా ఆ చెత్తను సముద్రాల్లోకీ నదుల్లోకీ వదిలేస్తుంటారు చాలామంది. వి

Read More