ఇందిరాగాంధీ డైరీలో చోటు సంపాదించిన ఆ అమ్మాయి

ఇందిరాగాంధీ డైరీలో చోటు సంపాదించిన ఆ అమ్మాయి

ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక ఆ అమ్మాయి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న కాలమది..... ఓ రోజు మధ్యాహ్నం డిల్లి రాజమార్గంలో తన వాహనశ్రేణి(కాన్వాయ్)తో క

Read More