ఇటీవల పెళ్లిళ్లు పెటాకులుగా మారడానికి కారణాలు ఏమిటి?

ఇటీవల పెళ్లిళ్లు పెటాకులుగా మారడానికి కారణాలు ఏమిటి?

ప్రస్తుతం పెళ్లి అయిన తరువాత చాలా జంటలు విడాకుల కోసం కోర్ట్ ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. కొందరు గొడవలు పడుతున్నారు. ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ అకారణ వివాదాలు?

Read More