ఉదయం 6 గంటల నుండి తాజ్ చూడవచ్చు

ఉదయం 6 గంటల నుండి తాజ్ చూడవచ్చు

సుప్రభాత వేళ తాజ్‌ మహల్‌ అందాలను చూడాలనుకునేవారికి ఆగ్రా పర్యాటక సంక్షేమ శాఖ తీపి కబురు చెప్పింది. ఇకపై తాజ్‌ను సందర్శించేందుకు ఉదయం 6 గంటల నుంచే అనుమ

Read More