ఉద్యోగం మానేసి హార్వార్డ్‌కు వస్తున్న హైదరాబాద్ కలెక్టర్

ఉద్యోగం మానేసి హార్వార్డ్‌కు వస్తున్న హైదరాబాద్ కలెక్టర్

హైదరాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ శ్వేతామహంతి బుధవారం రిలీవ్‌ కానున్నట్లు సమాచారం. అమెరికాలోని హార్వర్డ్‌ యూనివర్సిటీలో పబ్లిక్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ చదివేందుక

Read More