ఉమ వచ్చాక ఏదో జరుగుతుంది

ఉమ వచ్చాక ఏదో జరుగుతుంది

కాజల్‌ అగర్వాల్‌ హిందీలో ఓ చిత్రం అంగీకరించారు. పెళ్లి నేపథ్యంలో రూపొందనుంది. ఓ పెళ్లి ఇంట ఉమ అనే ఆమ్మాయి వచ్చిన తార్వత ఏం జరిగింది. అసలు ఉమ ఏం చేసింద

Read More