ఉల్లాసంగా సాగిన GWTCS 5కె రన్

ఉల్లాసంగా సాగిన GWTCS 5కె రన్

బృహత్తర వాషింగ్టన్ తెలుగు సాంస్కృతిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో అమెరికా రాజధాని మెట్రో ప్రాంతంలో 5ఖ్ రన్ నిర్వహించారు. మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో అన్న అవగాహన కల్పిస్

Read More