ఉల్లిపాయలు ఎగుమతి చేయకూడదు

ఉల్లిపాయలు ఎగుమతి చేయకూడదు

దేశంలో అన్ని రకాల ఉల్లిపాయల ఎగుమతులపై కేంద్రం నిషేధం విధించింది. తక్షణమే ఈ నిషేధం అమలులోకి వస్తుందని పేర్కొంటూ విదేశీ వాణిజ్య డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ (డీజీఎ

Read More