ఊటీకి పోటీ…కొండవీటి సోకు

ఊటీకి పోటీ…కొండవీటి సోకు

సాంస్కృతిక వికాసానికి పౌరుష ప్రాబవాలకు పెట్టింది పేరు కొండవీడు.. ప్రకృతి కాంత సిగలో ముడిచిన మల్లెచెండును తలపించే కొండలు సమ్మోహన సౌందర్యానికి ప్రతీకలుగ

Read More