ఊబకాయ చిన్నారులు పెరిగిపోతున్నారు

ఊబకాయ చిన్నారులు పెరిగిపోతున్నారు

నిన్నటి తరం పిల్లలు ఆరుబయట ఆటలాడుకునేవారు. ఒకచోట కుదురుగా నిలిచేవారు కాదు. క్షణం తీరిక దొరికినా.. ఆటల్లో మునిగి తేలేవారు. దీనివల్ల చురుగ్గా, ఆరోగ్యంగా

Read More