ఎంత పని జరిగింది జాక్ మా!-వాణిజ్యం

ఎంత పని జరిగింది జాక్ మా!-వాణిజ్యం

* అనవసరంగా నోరుజారి ఇబ్బందులు కొని తెచ్చుకున్నారు అలీబాబా సహ వ్యవస్థాపకుడు జాక్‌ మా. ఇప్పటికే ఆయన కంపెనీలపై డ్రాగన్‌ గట్టి నిఘాపెట్టగా....తాజాగా ఆయనన

Read More