ఎక్కడా మిత్రమా…ఆ చిన్ననాటి అందాల ఆనందాలు?

ఎక్కడా మిత్రమా…ఆ చిన్ననాటి అందాల ఆనందాలు?

చిన్నప్పుడు ఏ పండక్కో..పబ్బానికో కొత్త గౌను కుట్టిస్తే.. ఎంత ఆనందమో...👗👕 ఎప్పుడు పండగ వస్తుందా, ఎప్పుడు వేసేసుకుందామా అన్న ఆతృతే...🥳 ఇంటిక

Read More