ఎక్కువసేపు పనిచేస్తే రక్తపోటు

ఎక్కువసేపు పనిచేస్తే రక్తపోటు

కార్యాలయాల్లో సాధారణ పని గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం గడిపే వారిలో అధిక రక్తపోటు (హైబీపీ) ఉంటోందని ఓ అధ్యయనంలో తేలింది. తమకు హైబీపీ ఉన్న విషయం, దానివల్ల కలిగ

Read More