ఎన్నారై భూములను రక్షిస్తాం:కేసీఆర్

ఎన్నారై భూములను రక్షిస్తాం:కేసీఆర్

ఆధార్‌కార్డు లేని ఎన్నారైల భూముల విషయములో సీఎం కెసిఆర్ మాట్లాడుతూ ‘ఆధార్‌ లేనంత మాత్రాన ఎన్నారైల భూమి పోకూడదు. వారి భూములను కాపాడే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీ

Read More