ఎమ్మెల్యే ఇంటి నిండా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు

ఎమ్మెల్యే ఇంటి నిండా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు

జనగామ ఎమ్మెల్యే ముత్తిరెడ్డి తో పాటు మరో నలుగురికి కరోన పాజిటివ్ ఎమ్మెల్యే సతీమణి పద్మ లత రెడ్డి తోపాటు ఎమ్మెల్యే డ్రైవర్ , గన్ మెన్ , వంట మనిషి

Read More