ఎయిర్ ఇండియా కొనుగోలుకు ఉద్యోగుల బిడ్డింగ్-వాణిజ్యం

ఎయిర్ ఇండియా కొనుగోలుకు ఉద్యోగుల బిడ్డింగ్-వాణిజ్యం

* ఎయిర్‌ ఇండియా బిడ్డింగ్‌ చివరి రోజు కావడంతో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకొంటున్నాయి. ఎయిర్‌ ఇండియాకు చెందిన 209 మంది ఉద్యోగుల గ్రూప్‌ 51శాతం వాటాను

Read More