ఎలాంటి పాత్రలోనైనా అవలీలగా ఒదిగిపోగల గుమ్మడి

ఎలాంటి పాత్రలోనైనా అవలీలగా ఒదిగిపోగల గుమ్మడి

ఏ పాత్ర నైననూ అవలీలగా పోషించి, అనితర సాధ్యంగా నటించి, జీవించి, మెప్పించగల సహజ నటుడు, కళాప్రపూర్ణ గుమ్మడి. ఈరోజు ( జులై 9th ) ఆ మహా నటుడు జయంతి సందర్భం

Read More