ఏకంగా నరేంద్ర మోడీ పేరుతోనే కుంభకోణాలు

ఏకంగా నరేంద్ర మోడీ పేరుతోనే కుంభకోణాలు

దేశంలో నకీలీగాళ్లు ఎక్కువయ్యారు. సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల పేరుతో  అక్రమాలు సృష్టిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో చాలానే వెలుగులోకి వస్తు

Read More