Crying is good - Telugu lifestyle News

ఏడుపు మంచిదే

మనసులో ఏదైనా బాధఉన్నా,ఎవరైనా మనతో పరుషంగా మాట్లాడినా,అవమానించినా కరువుతీరా ఏడ్చిసాంత్వన పొందుతుంటాం. అలా ఏడవడంవల్ల శరీరంలోని కలుషిత పదార్థాలుబయటకుపోతా

Read More